restauratie woonhuis 071

Dit rijksmonument uit ca. 1670 is gebouwd op de fundamenten van de oude stadswal. Het pand bestaat uit een voor- en een achterhuis met daartussen een kleine binnenplaats. In het verleden stond het pand in dienst van de kolenhandel en was er een directe relatie met het naastgelegen pakhuis. Tijdens de restauratie is er een doorgang ontdekt met het hoekpand aan de Herengracht ter hoogte van de opkamer. Op Oude Rijn 91 zijn alleen nog bouwsporen van deze opkamer aanwezig, zoals een hardstenen trapje en de okerkleurige moer- en kinderbinten met geprofileerde consoles.

 

Bij het maken van de plannen hadden we twee belangrijke uitgangspunten: het herstellen en terugbrengen van het oorspronkelijke karakter van het pand, en het integreren van de hedendaagse woonwensen in het monumentale pand. Deze uitgangspunten hebben een mooi eindresultaat opgeleverd. Een van de onderdelen uit het plan is de realisatie van een buitenruimte tussen het voor- en achterhuis. Door de sloop van een tussenblok is er op de eerste verdieping een prachtige, lichte achterkamer op het zuiden ontstaan en zijn de gevels van het voor- en achterhuis weer zichtbaar. Ook de voorgevel is gerestaureerd. Hierbij zijn de raamindelingen in de stijl van het pand teruggebracht.

 

In elke ruimte in het pand zijn de monumentale onderdelen op een smaakvolle manier met het modernere interieur geïntegreerd. Zo wordt in de keuken de oude bedstee gebruikt als pantry en is de oorspronkelijke schouw opgenomen in de nieuwe keukenindeling en zijn de oude granitovloeren hersteld. De restauratie van de Oud-Hollandse kap is een van de pronkstukken in het pand. Doordat de isolatie direct onder de pannen is aangebracht, konden de grenen ronde sparen en het dakbeschot in het zicht blijven. Uit de houten kapconstructie is er in het verleden een spantbeen verwijderd. Door de nieuwe indeling kon dit onderdeel weer worden teruggebracht.

winkelpui 071

Het hoekpand aan de Oude Singel is gebouwd in de 17e eeuw en grenst met de zijgevel aan de Fokkestraat. Het rijksmonument is voorzien van een zadeldak en de gevel wordt beëindigd met een over de gehele breedte doorlopende kroonlijst (lijstgevel). Het casco van het pand is naar alle waarschijnlijk veel ouder. Dit gedeelte van de stad maakt deel uit van de 4e stadsuitbreiding uit 1611, waarbij dient te worden opgemerkt dat de Fokkestraat destijds nog niet op de uitgiftekaart stond aangegeven.

 

Het pand is op dit moment in gebruik als woonhuis. In het verleden werd de begane grond gebruikt als winkel of bedrijfsruimte met daarboven een bovenwoning. De winkelruimte is van 1921 tot ongeveer 1974 in eigendom geweest van de piano- en orgelhandel van W. Barning. Het vermoeden is dat de winkelpui toen al bestond of dat er destijds aanpassingen zijn gedaan aan de voorgevel, zoals het toepassen van glas-in-lood in de ramen. Er zijn geen documenten die dit kunnen onderbouwen, maar het glas-in-lood past goed bij de Art-Deco-stijl uit die periode (1920-1939). Van het winkelpand met woonhuis zijn maar enkele goede foto’s te vinden in het archief. Op veel foto’s vallen details weg van de gevel door de aanwezigheid van markiezen (inmiddels verdwenen) en de bomen aan de waterkant. Erfgoed en omstreken heeft 2 foto’s (1964 en 1971) uit de archieven weten te achterhalen.

 

De huidige bewoners wisten te vertellen dat er ooit een auto tegen de winkelpui is gebotst. Dit verklaart de gebroken terrazzo weldorpel en de diverse rommelige herstelwerkzaamheden aan de winkelpui. Het kalf van het raam wordt van binnenuit ondersteund met een balk en is versterkt met een T-staal. Ook is er in de loop van de tijd een gedeelte van het glas-en-lood vervangen door een stalen uitzetraam. Om de nog aanwezige glas-en lood ramen staan de houten roedes uit het lood of zijn doorgezakt, ook hier vermoedelijk door de botsing.

 

Bij de restauratie zal de pui op de begane grond worden hersteld en aangepast. Ook zal het glas worden vervangen door gelaagd isolatieglas (geluid!). Bij het glas-in lood zal aan de binnenzijde een demontabele ruit worden aangebracht. Het glas-in lood wordt gerestaureerd. Ook de schuiframen op de verdiepingen worden gerenoveerd en voorzien van isolatie glas. De kleurstelling van de gevel wordt eveneens aangepast. De voordeur wordt opnieuw gebeitst en de kozijnen en ramen krijgen een crème-witte kleurstelling.

 

De werkzaamheden zijn in 2020 afgerond.

woonhuis 010

Aan dit plan hebben we met veel enthousiasme gewerkt. De opdrachtgevers hadden het pand met terrein aangekocht en hadden het al enige tijd in gebruik. Op het terrein had een van de opdrachtgevers ook z’n bedrijf gehuisvest. Na wat kleine initiële verbouwing bleek de totaal renovatie van het woonhuis met kantoor toch te groot. LEES VERDER