regulateursgebouw 071

Oorspronkelijk kende het dak windverenpannen waarvan de eindpannen voorzien waren van een kuif.

 

Het Fabrieksmeter-en regulateursgebouw (1902) staat op het voormalige terrein van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Elektriciteit in Leiden. Het terrein staat ook bekend in Leiden als het NUON-terrein. Het terrein ondergaat op dit moment een transformatie tot het Energiepark, dat een onderdeel vormt van het Singelpark. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Naast het archiefonderzoek dat door ATELIER jelle verheijen is verricht, is er een verkennend bouwhistorisch onderzoek gedaan door Dröge, bureau voor bouwhistorie en uitgebreid kleuronderzoek door Suzanne Fischer.

 

LEES VERDER

watergasfabriek 071

Op het terrein van de voormalige Gemeentelijke Gas-en Electriciteitsfabrieken, voor veel mensen beter bekend als het voormalige NUON-terrein staan nog verschillende oude fabriekspanden. Het architectenbureau sinds 2014 betrokken bij de herontwikkeling van de panden en de herontwikkeling van het aangrenzende terrein tot het Energiepark. Voor de oude watergasfabriek (1905) hebben we in 2017 een omgevingsvergunning verleend gekregen voor het kasko-herstel van het pand, inclusief het terugbrengen van de oorspronkelijk kleurstelling.

LEES VERDER

Tieleman & Dros 071

Voor de herbestemming van de panden van de voormalige Tieleman & Drosfabriek in Leiden hebben we met een bewonerscollectief meegedaan aan de aankoop van de panden. We eindigden met een minimaal puntenverschil op de 2e plek. Helaas, zo gaat het in de praktijk, maar we kijken terug op een mooie samenwerking en laten dit geweldige plan graag zien. Hier onze motivatie:LEES VERDER

loods 071

Een heel actueel project. Slopen of behouden? Wij denken dat het behouden moet blijven. We hebben voor het gebouw een impressie gemaakt hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Een unieke plek voor een creatieve broedplaats met dito ondernemers!

walstoepen 071

In opdracht van de gemeente Leiden en op initiatief van de Historische Vereniging Oude Leiden heeft historicus Cor Smit in 2016 een verkennend onderzoek gedaan naar de oorsprong van het fenomeen walstoepen in Leiden. Ze worden ook vaak wasplaatsen genoemd. Dit proces heb ik destijds begeleid en het atelier maakte de inventarisatie van de walstoepen in Leiden, inclusief de 3D-modellen van de walstoepen. Meer weten? Lees hier het verslag van historicus Cor Smit.

de Vonk 071

Voorafgaand aan het ontwerptraject is er door het atelier een bouwhistorische verkenning verricht naar het ontstaan van de gebouwen die zich op het perceel Westeinde 94 bevinden. In 1917-1918 is het eerste pand (een vakantiehuis) gebouwd op het perceel, ontworpen door architect J.J.P. Oud, in samenwerking met kunstenaars Theo van Doesburg en H.H. Kamerlingh Onnes volgens het principe van de Stijl. Aan dit object is de status rijksmonument toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanwege het algemeen cultuur, en architectuurhistorisch belang. Het gebouw wordt gezien als een markeringspunt is in de ontwikkeling van de jonge Nederlandse architectuur (De Stijl). De samenwerking tussen Oud, van Doesburg en Kamerlingh Onnes is het best te zien in de hal en het trappenhuis, waarbij er een spel wordt gespeeld tussen de symmetrie in de architectuur (o.a. in de trap) en de a-symmetrie in de kunst (de patronen in de tegelvloer, het glas-in-loodraam en de afwisselend geschilderde paneeldeuren).

LEES VERDER

boekentoren met leestuin 071

boekentoren met leestuin

Torens hebben iets magisch. Iedere stad heeft ze. Leiden kent de toren aan het Gravensteen, de toren van het stadhuis, een watertoren en een bijzonder exemplaar: de voormalige brandslangendroogtoren aan de Langebrug. Om te voorkomen dat deze markante toren in verder verval raakt en wordt gesloopt, wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming. Een die waarde toevoegt aan zijn nieuwe omgeving en die een veilige en duurzame exploitatie mogelijk maakt. ATELIER jelle verheijen en ontwerpburo MULLER , beiden aangesloten bij eLAN, gingen deze uitdaging in 2013 samen aan.LEES VERDER